Golfbrekers met TenCate Geotube®

Golfbrekers zijn zeestructuren die de waterkracht voor de kust verminderen voordat deze het land bereikt en waardoor dus erosie voorkomen wordt. Golfbrekers verminderen de golfenergie door middel van gedeeltelijke reflectie en door het breken van de constructie. Als bijgevolg blijven de watercondities aan de beschermde kant van de golfbreker relatief rustig. Golfbrekers kunnen zowel worden vastgemaakt aan, en losgemaakt van, de kustlijn. Vrijstaande golfbrekers zijn soms ontworpen om permanent onder water te blijven en kunnen worden ontworpen om een hooggelegen of kunstmatig strand te beschermen.

Bij het verdwijnen van golfenergie kan aanzienlijke turbulentie optreden aan de voet en aan de basis van golfbrekers. Als de golfbreker op zand is gevestigd kan dit leiden tot ernstige zanderosie en daardoor instabiliteit van de golfbreker.

Een beter alternatief voor steen zijn de Geotube® en Geocontainer® systemen, wat effectieve methoden zijn voor het vervangen van de rotsvulkern van golfbrekers. Dit is een aantrekkelijke oplossing wanneer gesteente duur en moeilijk te verkrijgen is en waar de waterkrachten niet extreem zijn.

Waarom kiezen voor TenCate Geosynthetics?

  • Hoge hydraulische eigenschappen
  • Werk als een groen bedrijf om erosiebeheersing te voorkomen
  • Gebruik ter plaatse aanwezig zandmateriaal in plaats van stenen te kopen