TenCate Mirafi® Geosentetikleri karayolları boyunca, dolgu içinde, havaalanı ve atletik alanlardaki yeraltı drenaj uygulamalarında drenajı ve filtrelemeyi geliştiren çözümler sunar. Bu drenaj yapılarının etkili olması için, uygun şekilde tasarlanmış bir koruyucu filtreye sahip olmaları gerekir

Drenaj Sistemleri

Filtrasyon Geotekstilleri, aşağıdaki drenaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır: Drenaj hendekleri, köşe drenaj sistemleri (french dren) drenaj kuyuları vbg. Bu uygulamalarda, geotekstil, inşaat sırasında bozulmadan kalacak, suyun yüksek oranlarda geçmesine izin verecek şekilde tasarlanır ve tıkanma olmaksızın yerinde toprak tutacak (zeminin borulanması) şekilde tasarlanmaktadır.

Kalıcı Erozyon Kontrolü

Filtrasyon geotekstilleri çoğu zaman aşağıdaki erozyon kontrol uygulamalarında kullanılır: Kıyı koruma yolları ve koridorları için dalga koruması; çeşitli küçük drenaj yapılarının ve hendeklerin kazımı ve koruması;yarma ve dolgu yapılarında köprü orta ve kenar ayak gibi yapılar için şev koruması. Drenaj uygulamalarında olduğu gibi, bu uygulamalar geotekstilin uygulama esnasında ve sonrasında hasar görmemesi için, buna ek olarak su geçişini tıkanmadan sağlayacak şekilde tasarlanmasını gerektirir.