Çevre altyapısı

AB politikası daha yeşil altyapı modellerini teşvik etmektedir. Bu da eko-sistemi koruyarak çevreyi her türlü kirlilikten korumak için yapılan tüm faaliyetlerin yanında olmayı getirmektedir.

Çevre altyapı inşa ve iyileştirme projelerinde TenCate geosentetikleri sıklıkla kullanılan ürünlerden birisidir. TenCate geosentetiklerinin çeşitli uygulamarı sayesinde tehlikeli ve tehlikesiz atık sahalarının inşa ve iyileştirme projelerinde çevreye duyarlı sistemler geliştirilebilmiştir.

Bu ürünler katı atık izolasyon korumasından, atık havuzu iyleştirmelerine, erozyon kontolünden dik şev inşasına, kontamine atıkların susuzlaştırılmasından istinat duvarlarına kadar birçok uygulamada kullanılmaktadır. TenCate geosentetik ürünleri projenin tamamına katma değer sağlamanın yanı sıra çevreye duyarlı sürdürülebilir çözümler de üretmektedir.

Bugün ne inşa etmeniz gerekiyor?


  • Katı Atık Sahaları
  • Çamur göleti iyileştirme