Avrupa Birliği'nde su politikası sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Çerçeve Su Direktifi'nin temel hedefi, kentsel atık sudaki kirli su deşarjlarının atık sahalarına gönderilmesinin aşamalı olarak azaltılmasıdır.

Çamur göleti iyileştirmesi endüstriyel veya evsel yollarla oluşmuş tehlikeli veya tehlikesiz atıkların geosentetik veya Geotube® teknolojisi sayesinde güvenle hapsedilmesi veya bertaraf edilmesi uygulamasını kapsamaktadır. Endüstriyel atıklar genel olarak su, kimyasal atık, yarı katı veya katı yan ürünlerden oluşmaktaırlar.

Bu teknolojinin uygulanması temizleme yapmadan önce zeminin stabilize edilmesini de kapsayabilmektedir.

TenCate Geosentetik çözümlerinin avantajları nelerdir?

  • Çamurun hacminde %90’a varan azalma sayesinde uzaklaştırma işleminin kolaylaştırılması
  • Hızlı ve kolay uygulama
  • Kapalı devre temiz bir çözüm