Enerji petrol ve gaz

Enerji sektörü

  • Petrol ve Gaz
  • Yenilenebilir ve fosil yakıtlarla enerji üretimi

olarak sınıflandırılabilir.

Petrol ve doğal gaz karbon ve hidrojenden oluşan doğal yöntemlerle oluşmuş kimyasal birikimlerdir. Petrol; yakıt, gaz yağı, elektrik elde etmek ve  asfalt olarak kullanılmak amacıyla rafine edilir.. Doğal gaz ise ısınma için enerji kaynağı olmanın yanı sıra elektrik üretiminde, araçlar için yakıt olarak ve yan ürünleriyle plastik hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Elektrik Üretimi nükleer fisyon, güneş ışığı, su veya rüzgar enerjisi gibi dinamik enerjilerden veya yakılan yakıttan alınan ısı enerjisinin yardımıyla elektromekanik jeneratörlerden elektrik enerjisi üretme işlemidir. Fosil yakıtlar jeolojik geçmişte ölmüş canlı organizmaların kalıntılarının değişime uğrayarak petrol, kömür veya gaz gibi doğal bir yakıta dönüşmesiyle oluşmuştur. Fosil yakıtların önemli bir miktarı enerji elde etmek için yakılmaktadır.

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, su ve jeotermal ısı gibi tükenmez kaynaklardan üretilen enerjidir. Yenilenebilir enerji teknolojileri güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik ve biyoyakıtlardan oluşmaktadır.

Güneş enerjisi, enerjiyi güneş ışığından doğrudan alan fotovoltaik sistem kullanılarak ya da güneş ışığının dolaylı olarak odaklanmasıyla motorlara ve türbinlere güç aktarmak suretiyle elde edilir.

Rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi üretmek amacıyla jeneratörleri mekanik olarak döndürmek için rüzgar türbinleri ve hava akımının kullanılmasıdır. Rüzgar tarlaları, elektrik iletim şebekesine bağlı birçok rüzgar türbininden oluşmaktadır.

TenCate Geosentetik çözümlerinin avantajları nelerdir?

  • Dolgu yüksekliğinde %40’a kadar bir tasarruf sağlar
  • CO2 emilsyonunda %30’a varan tasarruf sağlar
  • Tek aşamada susuzlaştırma ve hapsetme
  • Mükemmel izolasyon koruma performansı
  • Hızlı ve kolay uygulama
  • Çevre dostu çözümler