Avrupa kuruluşları 2016-2025 yılları arasında su ve atık su altyapısına yüzlerce milyon dolar yatırım yapmayı planlamaktadır.

Avrupa yatırımları iki temel alanda yoğunlaşmaktadır: Atık su ve boru hatları. Atık su altyapısını iyileştirmek için bütçenin %61’i ayrılmışken geriye kalan % 39'u ise boru hatları altyapısı için kullanılması planlanmaktadır.

TenCate Geosentetikleri, su altyapı sistemlerinin inşasında ve korunmasında kapsamlı olarak kullanılmaktadır. TenCate Geosentetik ürünlerinin, çeşitli uygulamalarla su yönetim sistemlerini oluşturmak ve geliştirmek için güvenilir çözümler sunmaktadır.

Bu uygulamalar, kıyı ve deniz yapıları için Geotube çözümleri olabildiği gibi, yumuşak ve sert kaplama sistemleri kullanılarak kıyı erozyon koruması, kullanılabilir araziyi artırmak için zemin iyileştirmesi ve istinat duvarları veya dik şevler olabilmektedir. TenCate Geosentetik ürünlerin kullanımı, genel inşaat projesine değer katmakla kalmaz, aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir çözümler de sağlar

Nasıl bir altyapı projesi inşa etmeniz gerekiyor?

  • Baraj ve Setler
  • Kıyı Koruma Yapıları
  • İçsu Koruma Yapıları
  • Liman ve Marina