Kıyı ve deniz sularının korunması karmaşık ve çok yönlü problemlerle karşı karşıyadır. Deniz ve kıyı ortamı hem karadan hem de denizden kaynaklanan atıklara maruz kalmaktadır.

Erozyon, günümüzün tehdidir fakat TenCate Polyfelt® Filtrasyon geotekstilleri ve TenCate Geotube® teknolojisi sayesinde optimum çözümler üretilebilmektedir.

Kıyı Koruma, kıyı şeridi erozyonunu önleyerek, doğal peyzajları ve yaşam alanlarını korumanın yanı sıra kıyı altyapısını emniyet altına almak için kullanılır.

Polyfelt® F & Bidim® F filtreleme geotekstilleri, kıyı koruması için inşa edilen mendirek şevlerinde kullanılan tahkimat taşlarının altında olan ince zemin tabakasını filtreleyerek erozyona uğramasını engeller ve mendrirek şevlerinin stabilizasyonunu sağlar.

TenCate Geosentetik çözümlerinin avantajları nelerdir?

  • Yüksek hidrolik özellikler
  • Yapının iskeletininin erozyona uğramasını engelleyici çözümler
  • Dolgu yüksekliğinde %40’a kadar bir tasarruf sağlar
  • Hızlı ve kolay uygulama