Avrupa'nın limanları, taşımacılık koridorlarını dünyanın geri kalanına bağlayan hayati geçiş kapılarıdır. Avrupa'ya giren veya çıkan malların% 74'ü deniz yoluyla taşınmaktadır. Avrupa'da dünyanın en iyi liman tesislerinden bazıları bulunmaktadır ve bu limanlar dış piyasaya olduğu kadar iç piyasaya, merkezden uzak yerlere ve adalar gibi Avrupa anakarasına bağlantısı olmayan yerlere malların taşınmasında hayati önem taşırlar.

Trafiğin artması, liman tesislerinin genişletilmesinin ve modernleştirilmesininin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu da çamur, silt veya kil gibi çok zayıf zeminlerin üzerlerine mendirek, dolgu, platform gibi büyük ebatta su yapılarıyla denizlerin doldurularak yer kazanma gerekliliğini doğurmuştur.

TenCate Geosentetik çözümlerinin avantajları nelerdir?

  • Yüksek hidrolik özellikler
  • Erozyon kontrolü yaparak çevre dostu yapılar yapılmasını
  • Dışarıdan kaya taşımaktansa mevcutta bulunan kumun kullanılmasını
  • Limana servis yolunun stabilizasyonunu sayesinde yolun uzun süre kullanılmasını
  • CO2 emülsiyonunda %30’a varan tasarruf sağlar