Ulaştırma altyapı yatırımlarında 2014-2025 yılları arasında yıllık ortalama %5 gibi bir artış olacağı öngörülmektedir. Avrupa komüsyonu istihdam ve büyüme sağlamak için bu sektöre yatırım yapmayı önemsemektedir.

Geosentetikler, drenaj problemi olan kohezif, doygun veya organik bileşimli zayıf zeminler gibi yapıların üstüne yapılması gereken ulaştırma yapılarında uzun dönemli ve ucuz çözümler sunmaktadır. Aynı zamanda geosentetikler; dolgu, istinat duvarı, yamaçlar, tünel ve hatta köprülerin inşasında büyük değişikliklere sebep olmuşlardır.

Bugün ne inşa etmeniz gerekiyor?

Çevre dostu geosentetik çözümlerimizi keşfedin

  • Taban zemini güçlendirmesi
  • Zemin stabilizasyonu
  • Balast güçlendirmesi
  • Drenaj/Filtrasyon
  • İstinat duvarı, yamaçlar
  • Erozyon kontrolü
  • Asfalt rehabilitasyonu