TenCate Geosynthetics ürünleri, yerel yönetim altyapısının inşasında ve bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Geosentetiklerin çeşitli uygulamaları sayesinde TenCate Geosynthetics ürünleri yerel belediyelerin altyapı ihtiyaçlarında kullanabileceği güvenilir çözümler sunar.

Bu uygulamaların başlıcaları; yeni yol sistemlerinin güçlendirilmesi, su yönetimi için drenaj ve filtrasyon çözümleri, mevcut yolların bakımı için asfalt yenilenmesi, belediye depolama ve katı atık sahaları geomembranları için koruması, istinat duvarları ve dik şevlerin güçlendirme ve stabilizasyonudur. TenCate Geosynthetic ürünlerinin kullanımı sadece inşaat projelerine değer katmakla kalmaz, aynı zamanda ekolojik açıdan sürdürülebilir çözümler sunar.