Avrupalılar 5 ana çevre meselesinden endişe etmektedirler. Bunlardan birincisi AB-28’de ortalama % 47 ile su kirliliğidir. Avrupa Su Politikası, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için çözümlerin uygulanmasında vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm aktörleri zorlamaktadır. Suyu arıtmak sudaki atıkları gidermekle olur. TenCate Geosynthetics, su ve atıkların arıtılmasında önemli bir rol oynar.

Neden TenCate geosentetik çözümlerini tercih etmelisiniz?

  • Birleştirilmiş çözüm: Atıkların hapsedilmesi ve susuzlaştırılması
  • Teknik gereklilikleri sağlamak için yüksek hidrolik ve drenaj özellikleri
  • Dolgunun stabilitesini bozmadan yüksekliklerin azaltılması