Güçlendirme geokompozitleri yüksek çekme dayanımlarının yanı sıra iyi drenaj kapasiteleriyle karakterize ürünlerdir. Kullanım alanları genel olarak kohezif yapılı zayıf zeminlerin drenajını sağlayarak zeminlerin kesme kuvvetlerini arttırmaktır. Örgüsüz geotekstil tarafı yüksek mukavemetli güçlendirme ipliklerini korumanın yanı sıra ayırma fonksiyonu sayesinde ince daneli zeminler üzerine konulan iri daneli zeminlerin güçlendirme uygulamalarında da kullabılabilme özelliği sağlar.

Güçlendirme geokompozitleri tek ürünle ayırma, filtreleme ve güçlendirme sağlayarak zayıf zeminlerin stabilizasyonlarını ve taşıma güçlerini arttırmaktadırlar.