Нашата Визия

Да бъдем водещ световен доставчик на геосинтетични продукти и решения, които подобряват световната инфраструктура, защитават природата и съхраняват природните ресурси.

За всички в TenCate Geosynthetics нашата цел е вашият успех. Ако имате въпроси или желаете да научите повече, моля, свържете се с локалния за вас парньор на компанията.

TENCATE GEOSYNTHETICS AGENCY BULGARIA

service.bg@tencategeo.com
+359 887 116 880
TENCATE GEOSYNTHETICS AGENCY BULGARIA
Изпратете имейл +359 887 116 880