EU-beleid stimuleert de bouw van groene infrastructuur. Zo worden maatregelen gepromoot om milieuvervuiling tegen te gaan en het ecosysteem te beschermen.

De geosynthetische materialen van TenCate worden op grote schaal toegepast bij de bouw en het herstel van milieu-infrastructuur. In de diverse toepassingen van geosynthetische materialen maken de producten van TenCate Geosynthetics het mogelijk gevoelige milieu-infrastructuur te ontwikkelen en te beschermen en sites te herstellen, zelfs als ze zwaar vervuild zijn.

Bij deze toepassingen horen de afdichting van stortplaatsen voor vast afval, de sanering van slibputten, erosiebeheersing van versteilde taluds en de ontwatering van vervuilde sites. Het gebruik van de producten van TenCate Geosynthetics biedt niet enkel toegevoegde waarde voor het totale bouwproject maar het is ook een milieuvriendelijke en duurzame oplossing.

Wat gaat u vandaag bouwen?

  • Stortplaatsen voor vast afval
  • Saneringsinstallaties voor slibputten

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.