Het beschermen van natuurlijke hulpbronnen is essentieel voor TenCate Geosynthetics, en het behoud ervan is van vitaal belang voor toekomstige generaties. Onder EU-beleid wordt het gebruik van natuurlijke energiebronnen gestimuleerd.

De producten van TenCate Geosynthetics worden uitgebreid toegepast in de bouw en de exploitatie van energie-infrastructuur. In de diverse toepassingen van geosynthetische materialen bieden de producten van TenCate Geosynthetics betrouwbare oplossingen voor de infrastructuurbehoeften van de mijnbouwindustrie en de energieproductiesector.

Bij deze toepassingen horen de versteviging van intensief gebruikte wegen, de afdichting van inperkingssystemen voor water, de sanering van slibputten, erosiebeheersing van versteilde taluds en de ontwatering van vervuilde sites. Het gebruik van de producten van TenCate Geosynthetics biedt niet enkel toegevoegde waarde voor het totale bouwproject maar het is ook een milieuvriendelijke en duurzame oplossing.

Welke infrastructuur gaat u bouwen?

  • Olie- en gaspijpleidingen
  • Energieproductie met fossiele brandstoffen
  • Zonnepanelen
  • Windmolenparken
  • Mijnbouw