Het beschermen van natuurlijke hulpbronnen is essentieel voor TenCate Geosynthetics, en het behoud hiervan is van vitaal belang voor toekomstige generaties. Onder het EU-beleid wordt het gebruik van natuurlijke energiebronnen gestimuleerd.

De producten van TenCate Geosynthetics worden uitgebreid toegepast in de bouw en de exploitatie van energie-infrastructuur. In de diverse toepassingen van geosynthetische materialen bieden de producten van TenCate Geosynthetics betrouwbare oplossingen voor de infrastructuurbehoeften van de mijnbouwindustrie en de energieproductiesector.

Onder deze toepassingen vallen de versteviging van intensief gebruikte wegen, de afdichting van inperkingssystemen voor water, de sanering van slibputten, erosiebeheersing van versteilde taluds en de ontwatering van vervuilde sites. Het gebruik van de producten van TenCate Geosynthetics voegt niet alleen waarde toe aan het totale bouwproject maar biedt ook milieuvriendelijke en duurzame oplossingen.