Bij energie-infrastructuur hoort:

  • Olie en gas
  • Energieproductie met fossiele brandstoffen en hernieuwbare bronnen.

Olie en aardgas zijn natuurlijke chemische afzettingen samengesteld uit koolstof en waterstof. Olie wordt geraffineerd en gebruikt als brandstof voor transport en verwarming, om elektriciteit op te wekken en als asfalt voor de aanleg van wegen. Aardgas wordt gebruikt als energiebron voor verwarming, koken, elektriciteitsopwekking maar ook als brandstof voor voertuigen en als chemische grondstof voor de productie van plastic. Elektriciteitsproductie is het proces waarbij elektriciteit wordt opgewekt door middel van bijvoorbeeld elektromechanische generatoren aangedreven door warmtemotoren op basis van brandstoffen, nucleaire energie, zonne-energie en energie opgewekt uit wind- en waterkracht. Fossiele brandstoffen zijn natuurlijke brandstoffen zoals olie, kool of gas, ontstaan in een geologisch proces uit de miljoenen jaren oude resten van levende organismen. Fossiele brandstoffen kunnen verbrand worden om grote hoeveelheden energie te creëren.

Hernieuwbare energie wordt geproduceerd uit hernieuwbare natuurlijke bronnen zoals zonlicht, wind, water en geothermische warmtebronnen. Hernieuwbare energietechnologieën leveren zonne-energie, windenergie, waterkracht en biobrandstoffen op.

Zonne-energie is de omzetting van energie uit zonlicht in elektriciteit, ofwel rechtstreeks dankzij fotovoltaïsche systemen, ofwel onrechtstreeks door het gebruik van geconcentreerd zonlicht om warmtemotoren en turbines aan te drijven

Windkracht is het gebruik van luchtstromen in combinatie met windturbines om mechanische energiegeneratoren aan te drijven voor de productie van elektriciteit. Windparken bestaan uit een groot aantal individuele windturbines die verbonden worden met het elektriciteitsnetwerk.

Waarom kiezen voor de geotechnische oplossingen van TenCate?

  • Reducties tot 40% in taludhoogte
  • Tot 30% CO2-besparing
  • Gecombineerde indammings- en ontw+F42ateringsoplossing
  • Superieure efficiëntie in wandbescherming
  • Snelle en eenvoudige installatie

Oplossingen voor energie-infrastructuur