Olie en aardgas zijn natuurlijke chemische afzettingen samengesteld uit koolstof en waterstof. Olie wordt geraffineerd en gebruikt als brandstof voor transport en verwarming, om elektriciteit op te wekken en als asfalt voor de aanleg van wegen. Aardgas wordt gebruikt als energiebron voor verwarming, koken, elektriciteitsopwekking, als brandstof voor voertuigen en als chemische grondstof voor de productie van plastic. Krachtproductie is het proces waarbij elektriciteit wordt opgewekt door middel van bijvoorbeeld elektromechanische generatoren aangedreven door warmtemotoren op basis van brandstoffen, nucleaire energie, zonne-energie en energie opgewekt uit wind- en waterkracht. Fossiele brandstoffen zijn natuurlijke brandstoffen zoals olie, kool of gas, ontstaan uit een geologisch proces van de miljoenen jaren oude resten van levende organismen. Fossiele brandstoffen kunnen verbrand worden om grote hoeveelheden energie te creëren.

Hernieuwbare energie wordt geproduceerd uit hernieuwbare natuurlijke bronnen zoals zonlicht, wind, water en geothermische warmtebronnen. Hernieuwbare energietechnologieën leveren zonne-energie, windenergie, waterkracht en biobrandstoffen op.

Zonne-energie is de omzetting van energie uit zonlicht in elektriciteit, ofwel rechtstreeks dankzij fotovoltaïsche systemen, ofwel indirect door het gebruik van geconcentreerd zonlicht om warmtemotoren en turbines aan te drijven.

Windkracht is het gebruik van luchtstromen in combinatie met windturbines om mechanische energiegeneratoren aan te drijven voor de productie van elektriciteit. Windparken bestaan uit een groot aantal individuele windturbines die verbonden zijn met het elektriciteitsnetwerk.

Waarom kiezen voor de geotechnische oplossingen van TenCate?

  • Reducties in taludhoogte tot 40%
  • CO2-besparing tot 30%
  • Gecombineerde indammings- en ontwateringsoplossing
  • Uitstekende efficiëntie in wandbescherming
  • snelle en eenvoudige installatie