Transportinfrastructuur is het ontwerp- en bouwproces waarbij systemen worden ontwikkeld om mensen en goederen te kunnen transporteren van één locatie naar een andere. Onder transportinfrastructuur vallen structuren zoals wegen, spoorwegen, luchtwegen, waterwegen, kanalen en tunnels, alsook terminals zoals luchthavens, treinstations, busstations en zeehavens.

Investeringen in de transportinfrastructuur stijgen volgens voorspellingen jaarlijks met een gemiddelde van 5% wereldwijd voor de periode 2014 - 2025. Het is een essentiële sector waar de Europese Commissie sterk in investeert met als doel werkgelegenheid en economische groei te stimuleren.

In situaties waar de omstandigheden de mogelijkheden voor wegenaanleg ernstig beperken - als de ondergrond slecht gedraineerd is, of als deze is samengesteld uit een cohesieve, verzadigde en/of organische bodemlaag, bieden geosynthetische materialen kosteneffectieve oplossingen op lange termijn.

Ontdek onze milieuvriendelijke geosynthetische oplossingen voor:

  • Substabilisatie
  • Ondergrondstabilisatie
  • Drainage en filtratie
  • Versteilde taluds en steunmuren
  • Erosiebeheersing
  • Wegdekrenovatie