Investeringen in transport infrastructuur stijgen volgens voorspellingen met een gemiddelde van 5% wereldwijd voor de periode 2014 - 2025. Het is een essentiële sector waar de Europese Commissie sterk in investeert om zo werkgelegenheid en economische groei te stimuleren.

Geosynthetische materialen bieden kosteneffectieve oplossingen op lange termijn in situaties waar de omstandigheden de mogelijkheden voor wegenaanleg ernstig beperken - als de ondergrond slecht gedraineerd is, of als de ondergrond is samengesteld uit een cohesieve, verzadigde en/of organische bodemlaag. Geosynthetische materialen hebben ook voor een kleine revolutie gezorgd in de manier waarop dijken, keermuren, steunmuren, steile taluds en zelfs tunnels en bruggen worden gebouwd.

Wat gaat u vandaag bouwen?

Ontdek onze milieuvriendelijke geosynthetische oplossingen voor

  • Wapening onder aardebaan
  • Ondergrondstabilisering
  • Ballastversteviging
  • Drainage en filtratie
  • Versteilde taluds en steunmuren
  • Erosiebeheersing
  • Renovatie van het wegdek