Verhoog het draagvermogen met geogrids van TenCate

Kunststof geogrids worden gebruikt als funderingswapening en ter stabilisatie van een ondergrond. Geogrids worden gekenmerkt door een hoge treksterkte bij lage rek en uitstekende wrijvingseigenschappen tegenover grofkorrelige grond. Door het toepassen van een geogrid kan de laagdikte van een traditionele laagopbouw worden gereduceerd. Daarnaast kan de draagkracht van een ondergrond (tijdelijk) verhoogd worden voor belasting door zwaar materiaal zoals hijskranen en heimachines. Geogrids worden daarom vooral gebruikt voor de versterking van niet-samenhangende bodems. Geogrids bieden een versterkende oplossing voor uw project.