De verslechtering van het wegdek verminderen

Wegdekrenovatie is het opnieuw aan de oppervlakte brengen en herstellen van bestaande wegdekken om de levensduur te verlengen, de prestaties te verbeteren en / of de structurele capaciteit te verbeteren.

TenCate Polyfelt® PGM en PGM-G zijn optimaal geschikt voor wegdekrenovatie. Van grootschalige projecten voor snelwegen tot lokale herstellingen van secundaire wegen, en van vliegvelden tot opslagterreinen, onze intermediaire materialen bieden oplossingen die de nieuwe asfaltlaag verbeteren en die een optimale kosten/baten-verhouding garanderen.

Het goed onderhouden van het bestaande wegennetwerk is een van de belangrijkste uitdagingen voor overheden wereldwijd. Daarom focussen we op onderhoudstechnieken en renovatiemethodes die de levensduur van wegen kunnen verlengen, op een kosteneffectieve en technisch betrouwbare wijze.

Eén methode die wereldwijd al meer dan 30 jaar succesvol wordt toegepast is het onderhoud van asfalt- en betonwegen met behulp van tussenlagen. Deze methode levert een kostenbesparing op doordat de onderhoudsintervallen en de levensduur van de weg worden verlengd.