Verbetering van drainage en filtratie met behulp van geotextielen

Drainage is het natuurlijk of kunstmatig verwijderen van oppervlakte- en grondwater uit een gebied. Drainagesystemen met geotextielfilters voorkomen dat fijne korreltjes grond in het drainagesysteem terechtkomen en het afvoersysteem verstoppen.

De TenCate Polyfelt® geosynthetische materialen bieden oplossingen voor de verbetering van drainage en filtratie in ondergrondse drainagetoepassingen langs snelwegen, in taluds, onder vliegvelden, in tunnelbouw en op stortplaatsen. Om deze drainagestructuren effectief te maken moeten deze een juist ontworpen beschermfilter hebben.

DRAINAGESYSTEMEN

Drainage & filtratie geotextielen worden vaak gebruikt in de volgende drainagetoepassingen: randafvoeren, interceptor ("french" of "burrito") afvoeren, wandafvoeren, herlaadbekkens en noodputten. In deze toepassingen moet het geotextiel ontworpen worden om de constructie te overleven, water door te laten met hoge snelheden en de insitu-grond te behouden (stop pijpleidingen) zonder verstopping.

PERMANENTE EROSIECONTROLE

Filtratie geotextielen worden vaak gebruikt in de volgende erosiecontroletoepassingen: erosiebescherming van oeverwalgangen en verbindingen; erosiebescherming van verschillende kleine afwateringsstructuren en -sloten; en snij- en vulhellingsbescherming voor structuren zoals brugpijlers en verbindingen. Net zoals bij drainage-installaties vereisen deze toepassingen dat het geotextiel zodanig is ontworpen dat het overleeft en dat het water kan passeren zonder de bodem te verstoppen.