De havens van Europa zijn belangrijke toegangspoorten die de vervoerscorridors van het continent verbinden met de rest van de wereld. Van alle goederen die Europa verlaten of bereiken wordt 74% over zee getransporteerd. Europa beschikt over enkele van de meest ontwikkelde havenfaciliteiten ter wereld. Havens spelen ook een belangrijke rol in het faciliteren van goederentransport voor de interne markt, en in het verbinden van afgelegen gebieden en eilanden met de rest van Europa.

Toegenomen scheepsverkeer stimuleert de uitbreiding van havens en hun heraanleg. Soms gaat dat gepaard met landwinning en de bouw van grootschalige hydraulische structuren zoals dijken, oevers en platformen bovenop een ondergrond samengesteld uit modder, slib en verzadigde verzilting of klei.

Waarom kiezen voor de geotechnische oplossingen van TenCate?

  • Superieure hydraulische prestaties
  • Duurzaam ondernemen om bij te dragen aan de strijd tegen erosie
  • Gebruik van zand dat ter plekke aanwezig is, waarbij geen stenen hoeven worden aangekocht
  • Langetermijnstabilisering van toegangswegen naar havens
  • CO2-besparing tot 30%