De TenCate Geotube®-technologie biedt een kosteneffectieve en betrouwbare ontwaterings- en indammingsmethode met een brede industriële toepasbaarheid. In industriesectoren waar slib wordt geproduceerd, zoals in de energiesector, bij afvalwaterverwerking of bij de productie van papier, maken de ontwateringstechnologieën van TenCate Geotube® het mogelijk waardevolle stoffen te recupereren. Ze bieden ook een structurele stabiliteit, verbeteren de waterkwaliteit en verminderen in sommige gevallen de benodigde opslagcapaciteit met 50 tot 80 procent.

De ontwateringscontainers kunnen op maat van de toepassing gemaakt worden, en in de beschikbare ruimte naast andere structuren worden geplaatst. Ze kunnen dan worden verwijderd zodra de ontwatering is voltooid. In sommige gevallen worden polymeren of conditioners gebruikt om flocculatie te bevorderen, de ontwateringsgraad en filterkwaliteit te verhogen en de retentie van vaste stoffen te verbeteren.

Voor meer informatie bezoekt u onze TenCate Geotube®  website over ontwateringssystemen.