Het waterbeleid van de Europese Unie is erop gericht duurzaam watergebruik te promoten. Een belangrijk objectief van de Europese Kaderrichtlijn water is de geleidelijke reductie, op lange termijn, van de lozing van afvalwater in het aquatisch milieu.

Bij de sanering van sedimentbekkens kunnen geosynthetische materialen of TenCate Geotube®-afdichtingstechnologie worden gebruikt om op veilige wijze gevaarlijk en niet-gevaarlijk slib te verwijderen dat zich heeft opgehoopt in opslaggebieden voor industrieel gebruik. Industrieel afvalwater bestaat meestal uit water, chemisch afval en halfvaste en/of vaste restproducten.

Het installeren van een dergelijke ontwateringsinstallatie vereist mogelijk eerst een stabilisering van de ondergrond, voordat een sanering kan worden uitgevoerd.

Waarom kiezen voor de geotechnische oplossingen van TenCate?

  • Volumebeperkingen van 90% en meer zijn mogelijk, met een hoge graad aan vast afval waardoor verwijdering en verwerking wordt vereenvoudigd.
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Een schone oplossing van bij de start

Oplossingen voor het saneren van sedimentbekkens