Het waterbeleid van de Europese Unie is erop gericht duurzaam watergebruik te stimuleren. Vermindering van de lozing van verontreinigende stoffen in het aquatische milieu in stedelijk afvalwater op lange termijn in is een belangrijke doelstelling van de kadderrichtlijn water.

Bij de sanering van sedimentbekkens kunnen geosynthetische materialen of TenCate Geotube® afdichtingstechnologie worden gebruikt om op veilige wijze gevaarlijk en niet-gevaarlijk slib te verwijderen dat zich heeft opgehoopt in opslaggebieden voor industrieel gebruik. Industrieel afvalwater bestaat meestal uit water, chemisch afval en halfvaste en/of vaste restproducten.

Het installeren van een dergelijke ontwateringsinstallatie vereist mogelijk eerst een stabilisering van de ondergrond voordat een sanering kan worden uitgevoerd.

Waarom kiezen voor de geotechnische oplossingen van TenCate?

  • Volumebeperkingen van 90%, met een hoge graad aan vast afval waardoor verwijdering en verwerking worden vereenvoudigd
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Vanaf het begin een schone oplossing