Voorkom overstromingen en waterschade met Geotube®

Beschermingsdammen of dijken worden gebruikt om de beweging van water in afgesloten gebieden te regelen om overstroming en waterschade te voorkomen. Beschermingsdammen worden gebruikt om de stroming van water continu te controleren en te vernauwen, en zijn op dezelfde manier ontworpen als dijkdammen waar wordt voorkomen dat de verhoogde waterspiegel door de beschermingsdijk sijpelt en het omliggende land overstromingen veroorzaakt. Voor deze toepassing bestaat de dijk uit ten minste één gedeelte met fijnkorrelige grond om te fungeren als een hydraulische barrière tegen het kwelwater. Om erosie van het aan het water blootgestelde vlak van de beschuttingsdijk te voorkomen, wordt normaal gesproken een bekleding toegepast. TenCate Polyfelt® F & TenCate Bidim® F series bieden hoge hydraulische eigenschappen, ideaal voor dijken.

Beschermingsdammen kunnen ook worden gebruikt om laaggelegen land te beschermen tegen zeldzame overstromingen als gevolg van stormen, hoogwater, enz. In deze toepassing is de tijd waarover het hoge waterniveau optreedt relatief kort, waardoor de dijkvulling niet ondoordringbaar hoeft te zijn. Hier kunnen Geotube® eenheden worden gebruikt als beschermende dijkkernen. De Geotube® dijkkern is bedekt met een zand- of aardeheuvel die past bij het lokale landschap. Tijdens periodes met hoge waterstand en zware stormen kan het waterzijdige oppervlak van de dijk worden geërodeerd waardoor de Geotube® eenheden bloot komen te liggen, maar waarbij de dijk niet kan worden doorbroken. Na de stormen kan de Geotube® kern op natuurlijke of kunstmatige wijze worden geregenereerd.

Insluitingsdijken worden gebruikt om watergedragen sedimenten, hydraulische vullingen en andere opvullingen vast te houden. Om land van de zee terug te winnen, of om een opslagplaats te bieden voor specie of ander bodemmateriaal, is het gebruikelijk om eerst een insluitingsdijk om het uiteinde van het te vullen gebied aan te leggen. De functie van de insluitingsdijk is om verlies van de vulling in het omringende water te voorkomen. Geotube® eenheden kunnen worden gebruikt om de dijk te bouwen met lokaal beschikbaar zand om de dijk te vullen. In sommige gevallen worden dijken met onderwaterinsluiting geconstrueerd om specie en andere opvullingen op een voor het milieu aanvaardbare manier te behouden. Hier kunnen Geocontainer® eenheden bij worden gebruikt om de dijkmuren te bouwen.

Waarom kiezen voor geosynthetics van TenCate?

  • Hoge hydraulische eigenschappen
  • Werk als een groen bedrijf om erosiebeheersing te voorkomen
  • Gebruik ter plaatse aanwezig zandmateriaal in plaats van stenen te kopen