De geosynthetische materialen TenCate Geolon® en TenCate Rock®, en de geogrids van TenCate Miragrid, verbeteren de prestaties en de levensduur van wegen, spoorwegen, vliegvelden en andere grondwerken in gebieden met een zachte ondergrond. De niet-geweven geotextielen TenCate Geolon® en TenCate Rock® vormen scheidings- en filtratielagen en bieden superieure trek- en rekeigenschapen. De geosynthetische materialen van TenCate bieden een merkelijk hogere toegevoegde waarde dan conventionele materialen voor wegenbouw. Hun snelle en eenvoudige installatieproces verkort bovendien aanzienlijk de constructietermijnen. We leveren het meest uitgebreide aanbod van geosynthetische materialen, met een breed toepassingsgebied bij de aanleg van wegen en spoorwegen.

  • Wegen

Bij de aanleg van wegen worden de TenCate Geolon® PP en TenCate Rock® PEC geosynthetische materialen bovenop een zachte ondergrond aangebracht voordat het funderingsmateriaal wordt geplaatst. Het geosynthetische materiaal voorkomt het verlies van funderingsmateriaal in de zachte ondergrond, zodat de structurele integriteit van het wegdek wordt verzekerd. Het gebruik van de geosynthetische materialen van TenCate verlengt zo de onderhoudsvrije levensduur van verharde wegen die werden aangelegd op zachte ondergronden.

  • Spoorwegen

Bij spoorwegen worden het geosynthetische materiaal TenCate Rock® PEC tussen de bestaande formatie en de ballastlaag geplaatst om te voorkomen dat de ondergrond weggepompt wordt door de ballastlaag. Zo wordt de integriteit van de structuur bewaard. Het gebruik van geosynthetische materialen verlengt de onderhoudsintervallen voor de sporen en leidt tot een aanzienlijke besparing op arbeids- en materiaalkosten.